Kdo jsme

  • Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací.
  • Spojuje nás osoba Ježíše Krista, která je naší hlavní inspirací.

Církev - setkání s Bohem

Církev je pro nás místem setkání s Bohem. Můžeme s ním být sice kdykoliv a kdekoliv jinde, ale podle Kristova učení je nejlepší, když se jeho následovníci setkávají a svou víru sdílí.

"Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“

Evangelium podle Matouše 18, 19 - 20

 

Církev - setkání s lidmi

V církvi se setkáváme s mnoha různými lidmi. S některými bychom se za běžných okolností nepřátelili, ale scházíme se kvůli něčemu, co nás přesahuje. Učíme se spolu vycházet a respektovat spiritualitu ostatních. Chceme, aby v našem společesntví bylo místo pro všechny, kteří chtějí víc poznávat Krista a nebo jen hledají životní směr.

Kromě bohoslužebných setkání spolu vaříme, jíme, uklízíme, hrajeme hry, sportujeme, pořádáme festival, tábory, koncerty, semináře a další akce.

Církev - výzva

Nechceme vytvářet uzavřenou elitní společnost, ale živý organismus, který se rozrůstá. Naší největší výzvou jako církve, je oslovování dalších lidí, které zasáhne Kristovo poselství a osovobodí je. Hledáme způsoby, jak srozumitelně předat to, co o Bohu víme a co s ním zažíváme. 

"Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého."

Evangelium podle Matouše 28, 19