Čemu věříme

Věříme, že Bůh existuje

  • Věříme, že mezi Bohem a člověkem je možný osobní vztah.
  • Věříme, že Bible je autentickým svědectvím o tomto vztahu.
  • Věříme, že člověk svou přirozeností žije v pýše a vzpouře vůči Bohu.
  • Věříme, že přijetím Ježíše Krista se může každý k Bohu opět vrátit.
  • Věříme, že naším posláním je zvát lidi k hledání a poznání Boha.

krest