Vážené sestry, vážení bratři,

věnujte, prosím, pozornost videokonferenci s názvem: SEXUÁLNÍ ZNEUŽITÍ.

Cílem je informovat, vést k porozumění problematiky, pomoc obětem, ale především k prevenci v církvi i v rodinách. Konferenci připravil Odbor pro manželství a rodinu při Radě CB v březnu 2021.

Videa a další materiály k této videokonferenci naleznete na webu Církve bratrské:

https://portal.cb.cz/konference-o-sexualnim-zneuziti