Výzva Davida Nováka ke společným modlitbám ve dnech od 19. do 24. února 2021

Akce 40 dní s Biblí bude mít v roce 2021 téma Pane, nauč nás modlit se

24. února chceme pomocí tradičních 40 dní s Biblí společně vstoupit do předvelikonoční doby. Tématem bude tentokrát modlitba, mottem pak: „Pane, nauč nás modlit se.“ Jedním ze způsobů, jak se naučit modlit , je… začít se modlit ....Jinými slovy, přejít od přemýšlení nad modlitbou k praktikování modlitby. Jedná se o princip, že to, co nás mění především, není myšlenka, ale zkušenost s ní, tedy konkrétní čin, skutek. K této praxi nám může pomoci i společně sdílený řetězec modliteb, ve kterém se jako církev můžeme v této podivné době spojit , a který proběhne ještě před akcí 40 dní z Biblí, konkrétně od 19. do 24. února. Pokud byste se chtěli zapojit , využijte sdílený formulář, do kterého můžete napsat svoje jméno na konkrétní hodinu. Součástí je i modlitební nástěnka, kam je též možné napsat konkrétní modlitební náměty, které se mohou stát dalším modlitebníkům inspirací. Těším se na společné modlitby

Adresa na modlitební rozpis je zde

Adresa na modlitební nástěnku je zde

Akce 40 dní s Biblí bude mít v roce 2021 téma Pane, nauč nás modlit se

Tentokrát v předstihu vás zveme k jedenáctému ročníku akce 40 dní s Biblí, ta spočívá ve společné i osobní četbě Bible, ve studiu a rozjímání nad Biblí v předvelikonočním čase. Téma na rok 2021 zní Pane, nauč nás modlit se.

Akce 40 dní s Biblí bude zahájena v Církvi bratrské ve středu 24. února 2021.

Více na webu  CB včetně materiálů ke stažení zde

Fantazii se meze nekladou!