NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY Na základě usnesení vlády ČR č. 996 platné od 12. 10. 2020 se bohoslužby a další bohoslužebná setkání se do odvolání nekonají. Setkání v počtu do 10 lidí se konají dle platných hygienických nařízení.

Hygienická pravidla pro konání bohoslužeb                 zde

7R k setkávání v CB Letovice v době pokračujícího šíření COVID -19            zde

K důležitosti očkování se vyjádřil katolický kněz Marek Orko Vácha  pro ČT zde   pro servr   E15 zde

Kazatel a staršovstvo nabízí setkání a modlitebnou podporu pro každého, kdo by o ni požádal.

S jakýmikoliv dotazy a požadavky se obracejte na kazatele sboru.

Mob: 774889972 Petr Asszonyi

Stanovisko Rady Církve bratrské k riziku epidemie    zde

Pastýřský dopis od Davida Nováka  zde

JAK ŽÍT SPOLU A S VIREM  zde