Na dnešní bohoslužbě posloužil br. D. Toul. 

V úterý bude biblická hodina v Lysicích, ve středu v Letovicích v 18 h (i s obvyklou možností připojení online).

V pátek obvyklý program dorostu a mládeže.

V neděli 12.11 bude kázat br. kaz. P. Asszonyi, bude slavena sv. VP, od 10:30 bude následovat členské shromáždění s volbou starších sboru na další období. Nejprve bude rozhodováno o návrhu na snížení počtu volených starších z 6 (schváleno na VČS) na 3. Následovat bude samotná volba. Z oslovených bratří a sester kandidaturu přijali: Milan Komárek, Jan Pechanec, Daniel Toul a Pavel Sabol.

V případě zájmu o předstihové hlasování kontaktuje prosím předsedu volební komise br. Pavla Sabola. Prosíme zejména členy Sboru o účast. 

V neděli 12.11 bude také ve 13 h setkání seniorů s hostem (příp. více info D. Toul).

Ve vestibulu se stále můžete přihlásit k předplatnému časopisů Brána, Život víry a objednávce Hesel JB.