Kázáním posloužil předseda RCB David Novák, uvedl také do služby vikáře M. Waňka.

Ve středu bude v Letovicích biblická hodina v 18 h i s obvyklou možností se připojit online. 

Ve čtvrtek bude biblická hodina v Horním Smržově.

V pátek se sejde v 16 h dorost, na který naváže přespávačka do soboty, a v 18 h mládež.  

V neděli 24.9 nám poslouží hosté z Teen Challenge, kdo neznáte, jde o mezinárodní organizaci pomáhající lidem závislým na drogách, alkoholu a hazardu stát se od toho svobodnými. Uslyšíme informace o této službě, svědectví a kázáním poslouží br. Petr Král. Sbírka z této neděle bude určena na podporu jejich služby.   

V sobotu 23. 9. bude velký podzimní úklid modlitebny. 

Za tři týdny 8.10 se sejdeme ke společné bohoslužbě se sbory ČCE v Boskovicích a Vanovicích a to v v evang. kostele ve Vanovicích v 9:30 h. Zde v modlitebně žádné bohoslužby v danou neděli nebudou. Kdo by měl problém s dopravou do Vanovic a zpět, napište se prosím na seznam ve vestibulu (či jinak dejte vědět).

Rada CB vydala v týdnu pastýřský list k diskuzím ohledně manželství. Je k přečtení na webových stránkách církve a na nástěnce ve vestibulu.