Bohoslužbu vedl a kázal J. Mačák.

V pondělí 28. 8. bude v 18 h minořádně biblická hodina v Lysicích a ve středu 30.8 bude v Letovicích v 18 h modlitební setkání. Sice nejde o první středu v měsíci, ale termín je o týden přesunut z důvodu, že v prostorách Sboru bude od úterý 5.9 do pátečního poledne probíhat soustředění nastupujících studentů ETS (Evangelikálního teologického semináře) a jejich učitelů. 6. září tedy biblická ani modlitební nebude. 

Příští neděli 3.9 proběhne požehnání učitelům v besídkách a pracovníkům s dorostem a mládeží, bude slavena Večeře Páně a posoužení nám br. vikář Lukáš Rejman z Litomyšle.   

Také příští neděli zahájí pěvecký sbor nácvik a to hned ráno v 7:30. A v neděli 3.9 ve 13 h odpoledne budou mít setkání senioři.