Bohoslužbu vedl a kázal br. Josef Mačák.

V pondělí proběhne v Letovicích v 19 h pro zájemce další postní zastavení. Bude možnost i online připojení. Jedná se o třetí ze série šesti postních zastavení (viz samostatná pozvánka). V úterý se sejde staršovstvo v 18 h. Ve středu biblická hodina v Letovicích v 18 h a ve čtvrtek v Horním Smržově. Ve čtvrtek a pátek (16. - 17.3) bude přespávačka dorostu (příp. info D. Asszonyi) a v pátek setkání mládeže v 18 h.

V neděli 19.3 v 9 h poslouží br. kaz. P. Asszonyi, v 8,30 h pravidelná modlitební chvíle. Odpoledne bude bohoslužba v obci Suchý (přesun ze 4. neděle).

Neděle 26.3 bude odpoledne ve 13 hodin výroční členské shromáždění se společným obědem. K obědu se můžete napsat na papír ve vestibulu. 

V úterý 14.3 se sejde staršovstvo v 18 h.

Mysleme v modlitbách na naše nemocné.

Kalendář dalších akcí:

Sobota 25.3 v 15 h - dva semináře vedené Pavel Mečkovským - Emoční inteligence u dětí a Krize středního věku - jak se vyrovnat s tím, že stárneme (kontaktní osoba s. A. Krupa).

Na nástěnce nebo na webu také najdete informace o rekreaci seniorů v Krkonoších v červnu (pořádá Diakonie CB).

7.4 Velký Pátek - bohoslužba v 18 h s VP a provedením velkopáteční kantáty

9.4 Neděle Vzkříšení - křestní bohoslužba a VP.