Bohoslužbu vedl a kázal br. kaz. P. Asszonyi, proběhl křest Benjamína Zacharyho Lachmana, syna Ondřeje a Zdeny Lachmanových.  Ve 13 h - odpoledne proběhlo setkání u příležitosti 100. let narození br. kaz. J. Polanského.

Ve středu 1.6 v 18 h bude celosborové modlitební setkání v Letovicích. Dorost se 3. - 5.6 účastní celostátního finále závodu Biblická stezka na Valašsku. Další neděli (svatodušní) poslouží br. kaz P. Asszonyi, bude slavena sv. VP.

Na nástěnce najdete leták s prosboru Odboru pro manželství a rodinu, abychom na uvedených webových stránkách vyplnili dotazník. Je určen k vyplnění všem členům a přátelům CB.

Ve vestibulu je také se zapsat pro objednání publikací připravených br. P. Ryzím o br. kaz. Polanském a sebrané básně br. kaz. J. V. Medka. 

Kalendář dalších akcí:

pátek 10.6 v 18,00 h Večer chval na Okružní (připravuje mládež a k účasti je srdečně zván celý Sbor)

sobota 11.6 - společná akce všech mužů (začátek putování 12,45 h na Okružní 13 v Letovicích)

neděle 19.6 odpoledne/podvečer - Hrajeme pro radost - hudební vystoupení dětí 

Letní dorostový tábor "až na vrcholky hor" 5. 8. 2021 – 13. 8 2022 - info a přihlášky u Dagmar Asszonyi 

Ve dnech 23.5 - 4.6 (kromě nedělí) čerpá br. kaz. Asszonyi dovolenou. V případě potřeby se obracejte na starší sboru.

Verš, který se společně učíme v měsíci květnu  - Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. (Římanům 12,1)