Bohoslužbu vedl a kázal br. Samuel Krúpa, základem kázání byl text Lukáš 24,13 an.

Ve středu 11.5 v 18 h bude biblické zastavení v Letovicích k nové sérii Hledání Boží vůle a proběhne i další obvyklý program v týdnu. Další neděli poslouží br. kaz. P. Asszonyi. 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky pomoci ohledně Ukrajiny. Výtěžek sbírky byl 95 tis Kč, 85 tis Kč bylo odesláno na pomoc, kterou organizuje CB Horní Suchá s jejich kazatelem Jevhenem Fursovem, který pochází z Mariupolu a orgazuje pomoc na Ukrajině. 10 tis Kč bylo poukázáno přes Diakonii CB na podporu kazatelů na Ukrajině, kteří nebývají placení sborem, ale měli civilní zaměstnání a ocitli se nyní v existenčních problémech.

Kalendář dalších akcí:

neděle 29.května ve 13 h - odpoledne u příležitosti 100. let narození br. kaz. J. Polanského. Plakát na setkání je ve vestibulu nebo na veřejné facebookové stránce Sboru.

Letní dorostový tábor "až na vrcholky hor" 5. 8. 2021 – 13. 8 2022 - info a přihlášky u Dagmar Asszonyi 

V úterý 10.5 je pravidelná porada staršovstva, pokud máte nějaké záležitosti k projednání, obraťte se kohokoliv ze staršovstva.

Na nástěnce ve vestibulu je také nový rozpis úklidů na další období (pokud je někdo neobdržel emailem). 

V letošním roce uplyne 100. let od narození nejen br. kaz. Polanského, ale také br. kaz. Medka, který v Letovicích působil před ním.

Verš, který se společně učíme v měsíci květnu  - Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. (Římanům 12,1)