Bohoslužbu vedl a kázal br. kaz. Petr Asszonyi, byla slavena sv. VP.

Z pravidelného programu se uskuteční v úterý setkání v Lysicích a středu v 18 h modlitební setkání v Letovicích (první středa v měsíci). Další neděli poslouží br. S. Krúpa. 

O víkendu se dorost účastnil regionálního kola závodu "Biblická stezka", kde se jedná z hlídek umístila na prvním místě s postupem do celostátního kola, kde se může účastnit celý dorost. Zde prosíme rodiče, aby se domluvili se s. D. Asszonyi. V Letovicích také dnešním dnem skončilo setkání mládeží jihomoravského seniorátu. 

Kalendář dalších akcí:

neděle 29.května ve 13 h - odpoledne u příležitosti 100. let narození br. kaz. J. Polanského

Letní dorostový tábor "až na vrcholky hor" 5. 8. 2021 – 13. 8 2022 - info a přihlášky u Dagmar Asszonyi 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky a příslibů pomoci ohledně Ukrajiny. Staršovstvo se rozhodlo, že se připojí k pomoci, kterou organizuje CB Horní Suchá s jejich kazatelem Jevhenem Fursovem, který pochází z Mariupolu a orgazuje pomoc na Ukrajině. Zvažujeme rovněž podporu (přes diakonii CB) kazatelů na Ukrajině, kteří nebývají placení sborem, ale měli civilní zaměstnání a mnohdy se ocitli v existenčních problémech. Pokud by se chtěl ještě někdo připojit či je možné zaslat s uvedením účelu na účet či předat br. hospodáři či br. pokladníkovi. 

V letošním roce uplyne 100. let od narození nejen br. kaz. Polanského, ale také br. kaz. Medka, který v Letovicích působil před ním.

Verš, který se společně učíme v měsíci květnu  - Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. (Římanům 12,1)