Bohoslužbu vedl a kázal br. kaz. Petr Asszonyi, odpoledne bude ještě bohosluža na Suchém.

Ve středu bude biblická hodina v Letovicích v 18 h (nové téma Hledání Boží vůle?). O víkendu se dorost účastní regionálního kola závodu "Biblická stezka" a uskuteční se také setkání mládeží jihomoravského seniorátu v Letovicích. Na tyto akce můžeme také modlitebně myslet. Další neděli (1.5) poslouží br. kaz. P. Asszonyi a bude slavena sv. VP.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do velkého jarního úklidu sborových prostor.

Kalendář dalších akcí:

neděle 29.května ve 13 h - odpoledne u příležitosti 100. let narození br. kaz. J. Polanského

Letní dorostový tábor "až na vrcholky hor" 5. 8. 2021 – 13. 8 2022 - info a přihlášky u Dagmar Asszonyi 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky a příslibů pomoci ohledně Ukrajiny. Do konce dubna počkáme, zda najdeme nějaké dobré využití shromážděných prostředků pro pomoc prchajícím před válkou v našem okolí. Pokud ne, staršovstvo se rozhodlo, že se připojí k pomoci, kterou organizuje CB Horní Suchá s jejich kazatelem Jevhenem Fursovem, který pochází z Mariupolu a orgazuje pomoc na Ukrajině. Zvažujeme rovněž podporu (přes diakonii CB) kazatelů na Ukrajině, kteří nebývají placení sborem, ale měli civilní zaměstnání a mnohdy se ocitli v existenčních problémech. Pokud by se chtěl ještě někdo připojit či je možné zaslat s uvedením účelu na účet či předat br. hospodáři či br. pokladníkovi. 

Verš, který se společně učíme v měsíci dubnu - Přísloví 23,17.

Další pozvání:

pátek 29.4 v 18 h v Kulturním domě Letovice - klavírní recitál Lydie Kotrlové