Dnešní neděli bohoslužbu vedl a kázal br. kaz P. Asszonyi. Kdo jste dosud neviděli, je k dispozici na YouTube kanálu CB Letovice.

Ve středu bude v Letovicích biblická hodina v 18 hodin. Pokračování v sérii poutních žalmů, tentokrát Ž 122.

Ve čtvrtek se sejde staršovstvo v 18 hodin.

Jen připomínáme, můžete se také hlásit k osobní účasti na dalších bohoslužbách - br. kazateli nebo komukoliv ze starších (průběžně aktualizováno)

neděle 28.2 - volných míst: 3

Další termíny: čtvrtek 4.3 modlitebně-postní den s modlitebním shromážděním v 18 h v Letovicích.

Radujeme se spolu s mž. Bulantovými, kterým se narodil syn Šimon.

Jen připomínáme, že br. kazatel (tel. 774 88 99 72) a stejně tak starší sboru nabízí rozhovor a setkání na dálku i na blízko každému, kdo má zájem. Nebojte se případně ozvat. Terapeutickou podporu a pomoc nabízí Martina Tintěrová (602 227 039).