RADOST Z DÁVÁNÍ

Česká biblická společnost pravidelně vyhlašuje podzimní Dny Bible již od roku 1993. V mnoha farnostech a církevních společenstvích se tak každý rok jedna neděle zaměřuje na téma Bible.

Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. (2K 9,11)

 Bible již po staletí ovlivňuje život jednotlivců i celých národů. Kniha knih je nadčasová, obsahuje mnoho moudrých rad, které ani po staletích neztratily na své naléhavosti. Písmo však především přináší zvěst o Ježíši Kristu, který dává lidskému životu naději a věčnou perspektivuI když je Bible nejrozšířenější knihou na světě, je stále mnoho lidí, kteří ji neznají nebo je pro ně nedostupná. To je důvod, proč se Česká biblická společnost zabývá vydáváním Biblí a pomůcek k jejímu studiu, ale také se prostřednictvím Spojených biblických společností (United Bible Societies – UBS) podílí na podpoře misijní činnosti zaměřené na nové i revidované překlady Bible, její tisk a distribuci v různých zemích světa.

 Získávání sponzorských darů se anglicky nazývá fundraising. Někteří lidé říkají, že se vlastně jedná o žebrání peněz. To je ale velmi jednostranný pohled. V našem případě je fundraising služba, která napomáhá šíření evangelia a dárcům poskytuje radost z dávání. Díky štědrosti našich dárců můžeme každoročně podpořit či uskutečnit řadu projektů.

Bez pomoci dárců bychom nemohli odeslat Bible a další křesťanskou literaturu českým krajanům v Chorvatsku, nemohli bychom dodat knihy pro nejmladší čtenáře do dětského domova, nemohli bychom podporovat ani soutěže ve znalosti Písma, ani poskytovat knihy církvím a křesťanským sborům v rámci tzv. „krabicového prodeje“ za výrazně nižší, dotované ceny. Jsme vděční za trvalý zájem příznivců České biblické společnosti, kteří se na naší činnosti podle svých možností spolupodílejí.

Děkujeme Vám za zájem o dění v biblických společnostech, za Vaše modlitby i finanční dary. Česká biblická společnost tak může kromě pravidelného příspěvku na celosvětové působení Spojených biblických společností využít získané finanční prostředky na rozvoj dalších domácích projektů.

O Dnech Bible informujeme v podzimním ZPRAVODAJI, který rozesíláme všem našim dárcům – jednotlivcům, sborům a farnostem všech církví, na které máme kontakt, a také ve zvláštní příloze Katolického týdeníku (46/2020, vyjde 10. 11.), kde mohou čtenáři přispět na biblické dílo prostřednictvím přiložené složenky.

Více informací naleznete na webových stránkách zde

Plakát ke stažení zde