Dnešní neděli kázal br. kaz. P. Asszonyi, na téma: O vodě, čtené texty: Ex 14,26-30a, Gen 7,5-12, Zj 22,1-5,17

Od dnešní neděle je možné využít prostory renovované kavárny, kterou mládež v minulém týdnu upravila. Prosím ještě o trpělivost, protože je zde ještě několik věcí třeba dotáhnout. Stále je možné přispět na pokrytí nákladů s touto akcí - buď na účet sboru pod VS: 333 nebo kontaktujte pokladníka br. Sabola. Děkujeme.

Na nástěnce u vstupu do kavárny je také rozpis, kde se můžete opět na některou z budoucích nedělí zapsat a na upéct buchtu či něco jiného drobného, co bude k dispozici při posezení po nedělních bohoslužbách v těchto prostorách ke kávě / čaji.

Samostatná stanice Letovice "dvojka" si zvolila své místní staršovstvo ve složení: Antonín Šeda, Miroslava Táborská a Pavel Kratochvíl. Dnešní neděli také tito starší stanice složili slib do rukou správce sboru při bohoslužbě na stanici.

Ve středu bude modlitební a biblická hodina v Letovicích v 18,30 h.