Naši sourozenci napříč Českou republikou, myslím, že je nanejvýše vhodná doba spojit se na modlitbách.

Jistě vás napadlo, že je očividné, že prožíváme celosvětový problém napříč zeměmi, bez rozdílu barvy pletí, náboženští lidé / ateisté, ... Na všechny útočí neviditelná „brebera“.

Jsme v postní době a v karanténě. Vnímáme situaci jako Boží řeč k lidstvu?

Konkrétních témat asi bude mít každý dost, co se týká ochrany před koronavirem (právě přišla taková radostná zpráva), eventuálně uzdravení apod.

Přesto připomenu:

- - všechny lékaře ( i z našich řad), kteří jsou teď v 1. linii

- - laboranty ( - „ - ), kteří musí udělat nepředstavitelné množství rozborů, a chyba může mít dalekosáhlé následky

- - mediky ( - „ - ), kteří se nabídli k výpomoci

- - ochotné pomocníky ( - „ - ) s nákupy apod. (pomoc běží z různých iniciativ, např. 

https://www.sousedskapomoc.cz/            -

-    k nim se přidali studenti)

- - NEZAPOMÍNEJME na prvořadý úkol křesťanů – nést evangelium a modleme se, aby se lidská srdce proměňovala z kamenných na masitá

- - potřebujeme moudrost, jak mluvit s lidmi (využijme techniku ke kontaktování známých – projevení zájmu, povzbuzení, event.. svědectví, nabídnutí modlitby)

- - lidi, kteří žijí sami - mohou více než jindy prožívat osamělost