NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY JSOU OD NEDĚLE 17.5.2020 OBNOVENY.

Hygienická pravidla pro konání bohoslužeb                 zde

BIBLICKÁ VE STŘEDU V LETOVICÍCH JE V 18:30

Kazatel a staršovstvo nabízí setkání a modlitebnou podporu pro každého, kdo by o ni požádal.

S jakýmikoliv dotazy a požadavky se obracejte na kazatele sboru.

Mob: 774889972 Petr Asszonyi

Stanovisko Rady Církve bratrské k riziku epidemie    zde

Pastýřský dopis od Davida Nováka  zde

JAK ŽÍT SPOLU A S VIREM  zde