Dnešní neděli kázal a bohoslužbu vedl P. Asszonyi, pokračování tématu postní doby Když padne tma, aneb člověk a hvězdy.

Texty: Genesis 15.

Příští neděle (15.3) bude téma: Nezapomeň, že jednou přijde tma, aby život měl smysl i tváří v tvář smrti. Pro zájemce budou vždy připraveny výtisky nedělních kázání.

Dnes 8.3 odpoledne bude ve 13 h ještě setkání seniorů.

Z programu na příští týden připomínáme, že ve středu bude biblická v Letovicích v 18:30 h. Tématem je obhajoba církve z pohledu biblických obrazů o církvi „Církev jako rodina“

Ve čtvrtek biblická hodina v Boskovicích v 15:30, společná s ČCE.

Příští týden 15.3 se také uskuteční členské shromáždění v 12:30, napište se prosím na oběd, pokud budete zůstávat. Zprávy ze života sboru za rok 2019 jsou vytištěné pro ty, kteří nemají mailovou poštu. Ostatní je dostanou do svých mailových schránek. (veřejná shromáždění od 12.3 až do odvolání zrušena!)

Ze vzdálenějších akcí pozvání a upoutávka na velikonoční Vigilii na bílou sobotu. Společně s ČCE chceme v tichém rozjímání i zpěvu prožít obnovu svých křestních slibů. Pozvánku na Velkopáteční bohoslužbu s provedením kantáty Dík za Golgotu najdete na webových stránkách jako samostatý příspěvek.