Aktuality

Zveme vás na online přednášku Pavla Rause o úctě v blízkých vztazích

Sbor Církve bratrské ve Vysokém Mýtě pořádá v neděli 7. února od 17:00 hod. online přednášku Pavla Rause na téma Jak si vzájemně neubližovat: úcta v blízkých vztazích. Přednášku můžete sledovat na 

Záznam přednášky zde  

Církve bratrské ve Vysokém Mýtě. Více informací naleznete na www.cbvm.cz a v níže uvedené pozvánce.

POZVÁNKA ZDE

 

Dnešní neděli bohoslužbu vedl a kázal br. kaz P. Asszonyi. Kdo jste dosud neviděli, je k dispozici na YouTube kanálu CB Letovice.

Ve středu bude v Letovicích biblická hodina v 18 hodin. Pokračování v sérii poutních žalmů, tentokrát Ž 122.

Ve čtvrtek se sejde staršovstvo v 18 hodin.

Jen připomínáme, můžete se také hlásit k osobní účasti na dalších bohoslužbách - br. kazateli nebo komukoliv ze starších (průběžně aktualizováno)

neděle 28.2 - volných míst: 3

Výzva Davida Nováka ke společným modlitbám ve dnech od 19. do 24. února 2021

Akce 40 dní s Biblí bude mít v roce 2021 téma Pane, nauč nás modlit se

24. února chceme pomocí tradičních 40 dní s Biblí společně vstoupit do předvelikonoční doby. Tématem bude tentokrát modlitba, mottem pak: „Pane, nauč nás modlit se.“ Jedním ze způsobů, jak se naučit modlit , je… začít se modlit ....Jinými slovy, přejít od přemýšlení nad modlitbou k praktikování modlitby. Jedná se o princip, že to, co nás mění především, není myšlenka, ale zkušenost s ní, tedy konkrétní čin, skutek. K této praxi nám může pomoci i společně sdílený řetězec modliteb, ve kterém se jako církev můžeme v této podivné době spojit , a který proběhne ještě před akcí 40 dní z Biblí, konkrétně od 19. do 24. února. Pokud byste se chtěli zapojit , využijte sdílený formulář, do kterého můžete napsat svoje jméno na konkrétní hodinu. Součástí je i modlitební nástěnka, kam je též možné napsat konkrétní modlitební náměty, které se mohou stát dalším modlitebníkům inspirací. Těším se na společné modlitby

Adresa na modlitební rozpis je zde

Adresa na modlitební nástěnku je zde

Akce 40 dní s Biblí bude mít v roce 2021 téma Pane, nauč nás modlit se

Tentokrát v předstihu vás zveme k jedenáctému ročníku akce 40 dní s Biblí, ta spočívá ve společné i osobní četbě Bible, ve studiu a rozjímání nad Biblí v předvelikonočním čase. Téma na rok 2021 zní Pane, nauč nás modlit se.

Akce 40 dní s Biblí bude zahájena v Církvi bratrské ve středu 24. února 2021.

Více na webu  CB včetně materiálů ke stažení zde

Fantazii se meze nekladou!

Pěkné filmové zpracování dramatického osudu Jana Amose Komenského odvysílané začátkem roku na ČT je možné si stále přehrát v archivu vysílání dostupné zde: Jako letní sníh - Život J. A. Komenského (délka 95 min). 

Zveme Vás v neděli 14. února na společnou on-line bohoslužbu Církve bratrské 14. 2. 2021 V neděli 14. 2. se uskuteční další společná on-line bohoslužba Církve bratrské, tentokrát ze sboru v Českém Těšíně. Začátek přenosu je již v 9.00 kázat bude Petr Raus, 1. místopředseda Rady Církve bratrské, na téma Jednat s rozmyslem - čemu dát přednost. Bohoslužbu můžete sledovat přes webové stránky sboru www.cbtesin.cz nebo také přímo přes

YouTube odkaz na záznam: ZDE

 

POZVÁNKA  KE STAŽENÍ ZDE     ZOBRAZENÍ ZDE

Z důvodu současné epidemiologocké situace bude možné sledovat on line bohoslužby prostřednictvím on-line vysílání

Nedělní bohoslužby do odvolání jen po registraci (povoleno jen 10  % kapacity sálu). Bohoslužba   na youtube  od 9:00  

  

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY Na základě usnesení vlády ČR č. 996 platné od 12. 10. 2020 se bohoslužby a další bohoslužebná setkání se do odvolání nekonají. Setkání v počtu do 10 lidí se konají dle platných hygienických nařízení.

Hygienická pravidla pro konání bohoslužeb                 zde

7R k setkávání v CB Letovice v době pokračujícího šíření COVID -19            zde

K důležitosti očkování se vyjádřil katolický kněz Marek Orko Vácha  pro ČT zde   pro servr   E15 zde

Kazatel a staršovstvo nabízí setkání a modlitebnou podporu pro každého, kdo by o ni požádal.

S jakýmikoliv dotazy a požadavky se obracejte na kazatele sboru.

Mob: 774889972 Petr Asszonyi

Stanovisko Rady Církve bratrské k riziku epidemie    zde

Pastýřský dopis od Davida Nováka  zde

JAK ŽÍT SPOLU A S VIREM  zde

 

Mládež Církve bratrské

termíny a místo setkání je v kalendáři  a ZDE

Na našich setkáních společně studujeme Bibli a diskutujeme.