Aktuality

Dnešní neděli kázal br. kaz. P. Asszonyi, na téma: O vodě, čtené texty: Ex 14,26-30a, Gen 7,5-12, Zj 22,1-5,17

Od dnešní neděle je možné využít prostory renovované kavárny, kterou mládež v minulém týdnu upravila. Prosím ještě o trpělivost, protože je zde ještě několik věcí třeba dotáhnout. Stále je možné přispět na pokrytí nákladů s touto akcí - buď na účet sboru pod VS: 333 nebo kontaktujte pokladníka br. Sabola. Děkujeme.

Na nástěnce u vstupu do kavárny je také rozpis, kde se můžete opět na některou z budoucích nedělí zapsat a na upéct buchtu či něco jiného drobného, co bude k dispozici při posezení po nedělních bohoslužbách v těchto prostorách ke kávě / čaji.

Samostatná stanice Letovice "dvojka" si zvolila své místní staršovstvo ve složení: Antonín Šeda, Miroslava Táborská a Pavel Kratochvíl. Dnešní neděli také tito starší stanice složili slib do rukou správce sboru při bohoslužbě na stanici.

Ve středu bude modlitební a biblická hodina v Letovicích v 18,30 h.

  

Sbírka na rekonstrukci kavárny více informací zde

V neděli 14. června bohoslužbu vedl a kázal br. Milan Komárek, základem byl text 17 kapitoly Janova evangelia.

Ve středu bude modlitební a biblická hodina v Letovicích, ve čtvrtek v 18,30 biblická a modlitební chvíle na Smržově. V pátek setkání mládeže.
Příští neděli odpoledne 21.6 se uskuteční setkání na Horním Smržově. Všichni jste srdečně zváni.

25. 6. v 18.00 se skutečností odložené setkání staršovstva a učitelů nedělní besídky. Prosíme všechny učitele NB, aby s tím, pokud mohou, počítali a přišli.

Chceme vyzvat členy, pokud mají nějaké náměty pro jednání staršovstva, aby je zaslali mailem, k rukám kazatele sboru.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY JSOU OD NEDĚLE 17.5.2020 OBNOVENY.

Hygienická pravidla pro konání bohoslužeb                 zde

BIBLICKÁ VE STŘEDU V LETOVICÍCH JE V 18:30

Kazatel a staršovstvo nabízí setkání a modlitebnou podporu pro každého, kdo by o ni požádal.

S jakýmikoliv dotazy a požadavky se obracejte na kazatele sboru.

Mob: 774889972 Petr Asszonyi

Stanovisko Rady Církve bratrské k riziku epidemie    zde

Pastýřský dopis od Davida Nováka  zde

JAK ŽÍT SPOLU A S VIREM  zde