Aktuality

Setkáníe se uskuteční ve sboru Církve bratrské, Soukenická 15, kde začneme diskusí na téma „Jen jednoho je potřebí...“ – Jan Amos Komenský.

Poté nás čeká oběd v pizzerii a následně návštěva Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského.

Přihlášky: singles (zavináč) cb.cz nejpozději do čtvrtka 29.1.2020.

Pozvánka s bližšími informacemi ke stažení: zde

Dnešní bohoslužbu vedl a kázal b. kaz. P. Asszonyi na téma: S Kristem pohřbeni i probuzeni k životu, základem byl text verše pro sbor pro rok 2020 z listu Koloským 2,12.

Dnes odpoledne v 15:00 h se uskuteční ekumenická bohoslužba v ŘKC kostele sv. Prokopa v Letovicích v rámci modliteb za jednotu křesťanů.

Příští týden připomínáme setkání v úterý 21. 1 v Boskovicích v 18:00 h (mimořádně). Ve středu potom modlitební a biblickou hodinu v Letovicích.

Za 14 dní na neděli 2. února zve staršovstvo sboru ke společnému obědu po bohoslužbě a následně k rozhovoru o směřování a prioritách sboru na další období.

V neděli 5. 1. 2020 bohoslužbu vedl a kázal P. Asszonyi na téma: Když mudrci odešli. Zazněly biblické texty Matouš 2,13-23; Ozeáš 11,1-8; Jeremiáš 31, 15-20.

Staršovstvo na svém prvním jednání zvolilo své statutární zástupce, T. Tintěru (místopředseda) a S. Krúpu (hospodář).

Od zítřka 6. 1 se konají ekumenická setkání, pondělní v prostorách ČCE ve Vanovicích, kde bude kázat náš kazatel a další dny dle zveřejněného rozpisu. Začátky jsou v 18:00 vyjma setkání mládeží v pátek, které je v 19:00. Upozorňujeme, že modlitební setkání u nás je netradičně v úterý. Prosíme zároveň o donesení pohoštění, pro neformální setkání po modlitební části.

Setkání mládeže bude podle rozpisu INFORMACE ZDE

 

„Aby nám Duch Boží měl co připomenout“

Ježíš při jedné příležitosti řekl, že nemusíme mít strach, že bychom neměli odpovědi tam, kde by to bylo dobré. Slíbil nám Božího Ducha, který nám jeho slovo připomene. Jenže se zdá, že bez toho, aniž bychom bibli četli a rozvažovali o slovu Boha, nám Duch nebude mít co připomenout. Pavel Kosorin, známý autor aforismů, říká úsměvně: „Čtěte bibli, bylo by hloupé se v nebi Jákoba ptát proč kulhá.“ Pojďme spolu přemýšlet a mluvit o tom, jak se biblicky vzdělávat, proč to má hluboký význam v životě. Pojďme spolu přemýšlet o formách a způsobech o tom, jak naše životní příběhy žít „biblicky“ nebo snad i „Božsky!?“. Cílem našich životů není přece nějak přežít pozemský čas na cestě do nebe, ale být tím nejvlastnějším obrazem Boha, náš život tak má být vlastně v pravdě lidský. Sejdeme se 18. 9 v 18:30 v Letovicích. Budeme se další 4 až 5 setkání zamýšlet nad velikostí Boha v Jonášově proroctví.