Aktuality

Bohoslužbu vedl a kázal br. kaz. P. Asszonyi, odpoledne bude ještě bohoslužba v obci Suchý (přesun ze 4. neděle).

V pondělí proběhne v Letovicích v 19 h pro zájemce další postní zastavení. Bude možnost i online připojení. Jedná se o čtvrté ze série šesti postních zastavení (viz samostatná pozvánka). Ve středu biblická hodina v Letovicích v 18 h pokračování v rámci série příběhy obrácení (Máří Magdaléna). V pátek setkání dorostu a mládeže. 

Sobota 25.3 v 15 h - dva semináře vedené Pavel Mečkovským - Emoční inteligence u dětí a Krize středního věku - jak se vyrovnat s tím, že stárneme Stále je možné se přihlásit k účasti (kontaktní osoba s. A. Krupa).

Neděle 26.3 dopoledne poslouží br. kaz. P. Asszonyi (v 8,30 h pravidelná modlitební chvíle) a odpoledne ve 13 hodin výroční členské shromáždění se společným obědem. Zprávy byly rozeslány emailem a v tištěné podobě jsou ještě k dispozici ve vestibulu.

V sobotu 1. 4. 2023 je Velký jarní úklid.

Bohoslužbu vedl a kázal br. Josef Mačák.

V pondělí proběhne v Letovicích v 19 h pro zájemce další postní zastavení. Bude možnost i online připojení. Jedná se o třetí ze série šesti postních zastavení (viz samostatná pozvánka). V úterý se sejde staršovstvo v 18 h. Ve středu biblická hodina v Letovicích v 18 h a ve čtvrtek v Horním Smržově. Ve čtvrtek a pátek (16. - 17.3) bude přespávačka dorostu (příp. info D. Asszonyi) a v pátek setkání mládeže v 18 h.

V neděli 19.3 v 9 h poslouží br. kaz. P. Asszonyi, v 8,30 h pravidelná modlitební chvíle. Odpoledne bude bohoslužba v obci Suchý (přesun ze 4. neděle).

Neděle 26.3 bude odpoledne ve 13 hodin výroční členské shromáždění se společným obědem. K obědu se můžete napsat na papír ve vestibulu. 

Bohoslužbu vedl a kázal br. kaz. P. Asszonyi, byla slavena sv. VP.

V pondělí proběhne v Letovicích v 19 h pro zájemce další postní zastavení. Bude možnost i online připojení. Jedná se o druhé ze série šesti postních zastavení (viz samostatná pozvánka).

V úterý bude biblická hodina v Lysicích v 19 h ve středu v Letovicích v 18 h. V pátek setkání dorostu a mládeže.

V neděli 12.3 poslouží br. Josef Mačák. 

Bohoslužbu vedl a kázal br. kaz. P. Asszonyi. Odpoledne 26.2 bude na Křižánkách v místním kostele Panny Marie ve 14 hodin rozloučení s br. Tlustošem. (Bohoslužba v obci Suchý se 26.2 nekoná).

V pondělí proběhne v Letovicích v 19 h pro zájemce postní zastavení. Bude možnost i online připojení (i když taková setkání na online úplně vhodná nejsou). Jedná se o první ze série šesti postních zastavení (viz samostatná pozvánka).

Ve středu proběhne modlitební setkání v Letovicích v 18 h. V pátek setkání dorostu a mládeže.

V sobotu 4.3 další ze série přednášek pro manžele v 16 h (M. Tintěrová) v kavárně CB Letovice (je stále možnost se zúčastnit, kontaktní osoba A. Krupa). 

V neděli 5.3 poslouží br. kaz. P. Asszonyi a bude vysluhována sv. VP. 

Bohoslužbu vedl a kázal br. Milan Komárek na téma Ježíš a rybáři (Lukáš 5,1-11). Odpoledne ve 13 h bude setkání seniorů s hostem Helenou Burešovou (kontaktní osoba br. Daniel Toul). V neděli 19.2 také bude odpoledne bohoslužba v obci Suchý (na místo 4. neděle 26.2, kdy se nekoná).

V týdnu proběhne biblická hodina v Letovicích v 18 h (s možností se připojit i online), začíná postní období popeleční středou. V pátek setkání dorostu a mládeže. 

V neděli 26.2 poslouží br. kaz. P. Asszonyi. Odpoledne 26.2 bude na Křižánkách v místním kostele Panny Marie ve 14 hodin rozloučení s br. Tlustošem. Rozloučení povedou bratři kazatelé Z. Lipus a P. Asszonyi.

Bohoslužbu vedl a kázal T.Tintěra, v týdnu proběhne biblická hodina v Letovicích v 18 h (s možností se připojit i online) a páteční setkání dorostu a mládeže. 

V neděli 19.2 poslouží br. M. Komárek a odpoledne ve 13 h bude setkání seniorů s hostem Helenou Burešovou (kontaktní osoba br. Daniel Toul). V neděli 19.2 také bude odpoledne bohoslužba v obci Suchý (na místo 4. neděle 26.2, kdy se nekoná).

Ve středu 8.2 zemřel br. Tlustoš, dlouholetý člen Sboru na Křižánkách. Pohřeb proběhne 26.2 na Křižánkách v ŘK kostele Panny Marie ve 14 hodin. Rozloučení povedou bratři kazatelé Z. Lipus a P. Asszonyi.

Bohoslužbu vedl a kázal br. kaz. Petr Asszonyi, byla také vysluhována sv. VP. Odpoledne ve 14 h bude zkouška pěveckého sboru. Dorost se vrátil z pobytu v Praze.

V následujícím týdnu se sejdeme v úterý k biblické hodině v Lysicích a ve středu v Letovicích v 18 h. V pátek se konají schůzky dorostu a mládeže. V sobotu proběhne první z kurzů pro páry - tentokrát na téma Jak se připravit na dospívání našich dětí s Dalimilem Staňkem. Kontaktní osobou ohledně kurzů je s. Alena Krupa (stále je ještě možnost se na tento workshop přihlásit). V neděli 12.2 poslouží T.Tintěra.  

V neděli 19.2 ve 13 h bude setkání seniorů (kontaktní osoba br. Daniel Toul).

Na velikonoční neděli budou v našem sboru probíhat křty a byla k nim zahájena příprava. Pokud někdo další kromě dosavadních zájemců ještě křest zvažujete, ozvěte se br. kazateli.

Milé sestry, milí bratři,
srdečně vás zdravím na začátku adventu 2022 slovy, která slyšeli Zachariáš, Maria a pastýři: „Nebojte se.“ Rád bych ještě dodal: nebojte se, protože válka brzy skončí, ceny energií spadnou a vše bude alespoň tak jako dřív. Snad ano, ale dobře víme, že budoucnost nikdo nezná a že se naše naděje nemusí naplnit. Zároveň platí, že strachu nás nezbaví optimistické předpovědi, ale jistota, že naše životy, a stejně tak dějiny, jsou v rukou milujícího Pána Boha, který nedělá chyby. Kdosi tuto realitu vystihl následujícími slovy: „Utište se. Vše je v pořádku, jsem tu. Nebojte se. Svět je v rukou milujícího pastýře. Nakonec bude vše, jak má být. Nic vám nebude ubližovat donekonečna. Žádné utrpení není navěky, žádná ztráta není trvalá, všechny porážky jsou pouze přechodné, žádné zklamání není definitivní. Už nás nic nerozdělí. Ani v životě, ani ve smrti není nic, co by nás mohlo oddělit od Boží lásky, jež se nám zjevila v jeslích.“ V souvislosti s tím, co jako společnost prožíváme, vidím pro církev a přicházející adventní dobu následující tři výzvy.

Milé sestry, milí bratři,
srdečně Vás zdravím na začátku školního roku 2022–2023. Vzpomínám si, že když jsem před pár měsíci psal pastýřský dopis kvůli začínající pandemii, tak jsem si myslel, že nás na dlouhou dobu nic podobného nepotká a že jako společnost i církev časem najedeme do starých a hlavně relativně poklidných kolejí. Mýlil jsem se a je stále jasnější, že se do starých a klidných kolejí už nevrátíme. Svět okolo nás se „mele“ a leccos z toho začíná stále silněji dopadat i na nás. I proto mnozí hledí do budoucna s obavami.
V tomto kontextu bych chtěl připomenout slova Pána Ježíše: „Já jsem to, nebojte se“. Tato slova byla učedníkům řečena na lodi v bouři, daleko od pevniny, po dlouhém, únavném a hlavně marném několikakilometrovém pádlování. V tomto jejich rozpoložení k lodi přichází po moři Ježíš. Není divu, že tento nepřirozený úkaz společně s bouří a únavou způsobil úlek, jiný překlad zní „zmocnil se jich strach“. Ježíšova slova „Já jsem to, nebojte se“ jednak vysvětlují, kdo byl onen přízrak chodící po vodě, zároveň nám ale ukazují ještě jeden důležitý rozměr. Strach a obavy, které přirozeně přicházejí v nepříznivých okolnostech, se nevyřeší tím, že se vše k dobrému obrátí, jakkoliv si to všichni přejeme.

Vážení a milí přátelé,

zveme Vás srdečně na další večer chval CB, který se tentokrát uskuteční u nás v Praze - Šeberově, a to na svatodušní neděli, 5.června, od 19 hodin.

Jste zváni buď k osobní účasti, nebo k připojení online: https://youtu.be/phAFPWN_txE

Robert Hart

 

Odkaz na pozvánku zde

Srdečně zveme nezadané křesťany z protestantských církví ve věku cca 25-55+ let na setkání, které se uskuteční 28.5.2022 v Českých Budějovicích a bude-li to technicky možné také On-line. Řečník: Pavel Benák, CB České Budějovice, téma: Iluze a ideály. Po obědě procházka – historické a kulturní památky města. Nejedná se o seznamovací akci. Setkání nabízí prostor pro povzbuzení, ke sdílení, společným aktivitám a budování přátelství. Přihlašujte se do 21.5.2022. Bližší informace včetně pozvánky a odkazu pro registraci najdete zde: https://singlesplus.cz/pozvanky

БОГОСЛУЖІННЯ 

зустріч християнів
Щонеділі o 9 ранку.

Щиро вас запрошуємо.

Dostupné informace ke sbírce Diakonie naleznete na stránkách Církve Bratrské.

Odkaz dostupný zde

 

Srdečně vás zveme na další společný online večer chval Církve bratrské, který se bude konat v neděli 20. března 2022 od 19:00 hod. Online přenos bude vysílán na YouTube kanálu ETSPraha. Koncertu je možné zúčastnit se osobně v sále Křesťanského společenství Praha

Odkaz na plakát na večer chval dostupný zde

Milé sestry, milí bratři,

stejně jako mnozí z vás jsme zděšeni brutálním napadením Ukrajiny ruskými vojsky. Tento zlý a dopředu promýšlený krok nemá žádné ospravedlnění a přinese utrpení mnoha lidem. Zároveň se na vás obracíme s naléhavou prosbou o modlitby za Ukrajinu. Napadení Ukrajiny je pro nás o to bolestivější, že zde máme řadu přátel, naše sbory spolupracují s ukrajinskými sbory a mnozí Ukrajinci, které dobře známe, žijí mezi námi.

Modleme se, aby Pán Bůh odstranil ty, kteří zlo této války rozpoutali a kteří mají zájem na jeho pokračování, prosme, aby se ruská agrese zastavila a nedošlo k dalšímu krveprolití. Přimlouvejme se za naše sestry a bratry, kteří jsou spolu s ostatními vystaveni násilí.

Chceme se jako církev modlit a zároveň navázat na dlouhou tradici naší pomoci Ukrajině. Proto se chceme připojit ke sbírce, kterou vyhlašuje Diakonie Církve bratrské. Přispět můžete na transparentní účet veřejné sbírky Matouš 25:

https://cb.cz/diakonie/matous-25/pomoc-ukrajine/

Číslo účtu: 2301173860/2010. VS platby: 300, do poznámky k platbě prosím uveďte Ukrajina.

Najdeme způsob a cestu jak tuto pomoc cíleně dopravit k lidem, kteří se v důsledku válečného konfliktu ocitli nebo ocitnou v těžké situaci.

David Novák, předseda Rady CB

Bronislav Matulík, první místopředseda Rady CB

Roman Kysela, ředitel Diakonie CB

 

  • Odkaz na stránky Církve Bratrské ZDE

Ve sborové knihovně je k dispozici několik stovek knih k možnému zapůjčení. Pro snažší orientaci najdete níže seznam knih řazených podle názvu a dále seznam řazený podle jména autora. V případě zájmu si cokoliv vypůjčit kontaktujte s. Noemi Krúpovou - osobně nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

KNIHY PODLE NÁZVU

KNIHY PODLE AUTORA

 

Setkání mládeže od 15 do přibližně 25 let (byť horní hranice není omezena:-) se konají ve školním roce zpravidla každý pátek večer. Termíny a místo a program setkání je vždy upřesněn samostatném rozpisu.

Na našich setkáních společně studujeme Bibli a diskutujeme.

Kontaktní osoba: Alena Krupa