Kalendář

25.3. 23      Seminář s P. Mečkovským v 15 h

26.3. 23      Výroční členské shromáždění ve 13 h

Duben

1. 4. 23       Velký jarní úklid

2. 4. 23       Květná neděle

7. 4. 23       Velký Pátek - bohoslužba v 18 h se sv. VP a provedením velkopáteční kantáty

9. 4. 23       Neděle Vzkříšení - křestní bohoslužba a sv. VP. 

22. 4. 23     Seminář s Markem Goldem: Duchovní atmosféra v rodině. Jak mohou rodiče a prarodiče ovlivnit další generace. 16 h.

28. – 29.4   Dorost: Biblická stezka (region)

Květen

Červen

25. 6. 23    Sborový den - pro všechny generace

Prázdniny

1.7 – 31.10 volno br. kazatele

10. – 15.7   Letfest (Elim)

31.7 – 4.8   Prázdninový program pro menší děti

5. – 12. 8    Tábor Dorostu

Podzim

12. 11. 23   Volby staršovstva

17. 12. 23   Dětská vánoční slavnost

 

Rozpis služeb na neděle najdete ke stažení v sekci "Pro členy"

Aktuální podrobný program na následující týden najdete v nedělních oznámeních.