POMPO II - Informace z MPSV 

Potravinová a materiální pomoc POMPO II

Diakonie Církve bratrské se od října 2016 zapojila do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“, registrační číslo projektu CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008. Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu.

Doba realizace projektu:  Zapojení do projektu od – 1. 11. 2016

Ukončení 2. fáze realizace projektu – 30. 9. 2020

Ukončení 3. fáze realizace projektu – 30. 9. 2023

sbor CB Letovice info

Odkaz na web Diakonie Církve bratrské

Leták k zobrazení v novém okně zde