Pěvecký sbor

Aktuality

Zkoušky:
- neděle 16. září v 7:30
- neděle 30. září
Budeme zpívat:
- neděle 7. října
- neděle 14. řijna

Historie

Počátky vícehlasého zpěvu jsou datovány od roku 1910. Byl vždy výraznou součástí života a poslání našeho křesťanského sboru. Po všechna ta desetiletí byl dostatek hudebně schopných, vzdělaných a ochotných lidí všech generací, přestože intenzita pěveckých aktivit byla v různých obdobích rozdílná. V minulosti kromě smíšeného pěveckého sboru existoval i sbor ženský a mužský a různá komorní uskupení. Ve 20. letech podporoval zvěst evangelia také dechový orchestr.

Zaměření

Těžištěm naší činnosti vždy byla a stále zůstává služba zpěvem směřující dovnitř církve. Vystupujeme zejména na nedělních bohoslužbách, v období církevních svátků a při zvláštních příležitostech. Jsme rádi, když můžeme podpořit také ekumenická shromáždění.

Repertoár

Výběr z našeho repertoáru posledních asi dvaceti let jsme nazpívali v roce 2001 a 2005 na dva CD nosiče. Kromě akapelových písní jsou zde zařazany písně s klavírním nebo houslovým doprovodem a několik písní s orchestrálním playbackem. Repertoár máme poměrně různorodý, rádi zpíváme skladby od starých autorů přes klasiku až po novodobé skladatele.

Smysl

Nejsme žádní profesionálové. Hudba v nás ale rezonuje, cítíme ji ve svých srdcích, a podle svých možností ji chceme předávat dál. Uvědomujeme si, jak jedinečnou výsadou je spojit ji s nesením radostné zvěsti o Ježíši. Našim přáním je, aby se tato zvěst našich posluchačů dotýkala.