Pěvecký sbor

Aktuality ke svatbě Ráchel Sabolové a Bena Marečka

  • sejdeme se ke společné zkoušce se žižkovskými v ČCE Vanovice - sobota 12. října 2019 nejpozději ve 12:15 na faře; zkouška končí ve 13:00, svatba začíná ve 13:30

Historie

Počátky vícehlasého zpěvu jsou datovány od roku 1910. Byl vždy výraznou součástí života a poslání našeho křesťanského sboru. Po všechna ta desetiletí byl dostatek hudebně schopných, vzdělaných a ochotných lidí všech generací, přestože intenzita pěveckých aktivit byla v různých obdobích rozdílná. V minulosti kromě smíšeného pěveckého sboru existoval i sbor ženský a mužský a různá komorní uskupení. Ve 20. letech podporoval zvěst evangelia také dechový orchestr.

Zaměření

Těžištěm naší činnosti vždy byl a zůstává zpěv křesťanských písní směřující především dovnitř církve. Vystupujeme zejména na nedělních bohoslužbách, v období církevních svátků a při zvláštních příležitostech. Jsme ale vždy rádi, když můžeme překročit hranice naší církve a podpořit koncerty a různá ekumenická setkání.

Repertoár

Výběr z našeho repertoáru posledních asi dvaceti let jsme nazpívali v roce 2001 a 2005 na dva CD nosiče. Kromě akapelových písní jsou zde zařazany písně s klavírním nebo houslovým doprovodem a několik písní s orchestrálním playbackem. Repertoár máme poměrně různorodý, rádi zpíváme písně od starých autorů přes klasiku až po novodobé skladatele.

Smysl

Nejsme žádní profesionálové. Hudba v nás ale rezonuje, cítíme ji ve svých srdcích a podle svých možností ji chceme předávat dál. Moc rádi ji spojujeme s radostnou zprávou o Ježíši a našim přáním je, aby se našim posluchačů líbila a inspirovala je.