Každou neděli od 9:00 / Okružní 13

  • veřejné setkání celého společenství, otevřené pro nově příchozí a hosty
  • společné modlitby a chvály Boha
  • čtení a výklad Bible
  • osobní svědectví ze života s Bohem
  • současně probíhá také program pro děti od cca 3 – 12 let tzv. "besídka" nebo "nedělka"
  • po bohoslužbě je možné navštívit naši "kavárnu" (v závislosti na aktuálních opatřeních)

Středa před prvním čtvrtkem v měsíci v 18:00 modlitebné setkání

Biblické hodiny v Letovicích: pravidelně každou středu 18:00 / Okružní 13

V našich prostorách se také každou 2. a 4. neděli v měsíci v 8:00 konají bohoslužby Českobratrské církve evangelické (FS Vanovice).

Vstupy do budovy jsou bezbariérové.
V prostorách je k dispozici místnost pro přebalování dětí a bezbariérová toaleta.
Pokud přijedete autem, můžete využít naše parkoviště vedle budovy sboru.