Bohoslužby a další bohoslužebná setkání se konají v omezeném režimu. Povolený počet lidí, kteří se mohou setkat je odvozen od vládního systému PES a jeho aktuálního stupně. 

  • v případě zájmu o osobní účast na bohoslužbě kontaktujte br. kazatele P. Asszonyi nebo starší ze sboru

Každou neděli od 9:00 / Okružní 13

Hygienická pravidla pro konání bohoslužeb zde

  • společné modlitby a chvály Boha
  • čtení a výklad Bible
  • osobní svědectví ze života s Bohem
  • současně probíhá také program pro děti od 3 – 12 let (besídka)
  • po bohoslužbě je možné navštívit naši kavárnu - do odvolání zrušeno.

První čtvrtek v měsíci v 18:30 modlitebné setkání

Biblické hodiny v Letovicích: pravidelně každou středu 18:30 / Okružní 13

Vstupy do budovy jsou bezbariérové.
V prostorách je k dispozici místnost pro přebalování dětí a bezbariérová toaleta.
Pokud přijedete autem, můžete využít naše parkoviště vedle budovy sboru.