Každou neděli od 9:00 / Okružní 13

Hygienická pravidla pro konání bohoslužeb zde

  • společné modlitby a chvály Boha
  • čtení a výklad Bible
  • osobní svědectví ze života s Bohem
  • současně probíhá také program pro děti od 3 – 12 let (besídka)
  • po bohoslužbě je možné navštívit naši kavárnu - do odvolání zrušeno.

Biblická hodina každou středu od 18:30  / Okružní 13

Vstupy do budovy jsou bezbariérové.
V prostorách je k dispozici místnost pro přebalování dětí a bezbariérová toaleta.
Pokud přijedete autem, můžete využít naše parkoviště vedle budovy sboru.