Biblické studium

Každou středu od 18:00 (mimo letní prázdniny) / Okružní 13

Každou středu probíhá biblické studium s výkladem jednotlivých biblických knih a společnými modlitbami. Oproti nedělním bohoslužbácm je zde větší prostor na hlubší rozbor biblických textů a následnou reflexi.