Alena Krupa

Opět tu máme pokračování domácí besídky od strejdy Carlose

Video zde

Pavel (dříve Saul) měl dramatické svědectví. Dříve zbožný Žid a brutální pronásledovatel křesťanů potkal Ježíše na cestě do Damašku a okamžitě se změnil.

Od té chvíle byl celý jeho život o sdílení Ježíšova příběhu. Často vyprávěl svůj osobní příběh o tom, jak ho Ježíš změnil z vraha křesťanů na následovníka samotného Krista.

Váš příběh nemusí být tak dramatický jako Paulův, ale přesto je důležitý. Evangelista Nicky Cruz kdysi řekl: „Můžete se dohadovat s někým ohledně jeho názorů, ale nemůžete se dohadovat o jeho příběhu.“

Příběh života, který změnil Ježíš, může být silnější než lekce teologie nebo přednáška o morálce. Buďte připraveni se podělit o to, co pro vás Ježíš udělal, protože to bude nejlepší příběh, jaký jste kdy vyprávěli!

Verš: Skutky 9:20 „A hned začal v synagogách kázat o Ježíši a říkat:‚ Je to skutečně Boží Syn! '

1. aktivita: Zeptejte se dětí na následující otázky:

-Bůh tě stvořil k určitému účelu (můžeme se jich zeptat, jestli si pamatují ty z předchozího týdne - uctívat ho, patřit k jeho rodině, přiblížit se Bohu, sloužit mu...). A jaký je dnešní účel?

(Odpověď: Abychom se s ostatními sdíleli o Něm!).

O Bohu se můžeme podělit s ostatními tím, že řekneme lidem, že je Bůh miluje, sdílíme věci, které se učíme ve shromáždění, napíšeme vzkaz nebo nakreslíme obrázek, který lidem řekne o Bohu... Nebo někoho pozveme, aby přišel do shromáždění...

-Kdo v dnešním biblickém příběhu udělal dobrou práci, když se o Bohu podělil s ostatními? (Odpověď: Pavel! Jakmile se Pavel dozvěděl pravdu o Ježíši, hned povídal ostatním o této dobré zprávě).

-Jaká je jedna nebo dvě nejneuvěřitelnější věci, které Bůh ve vašem životě udělal? Tyto věci jsou dobrým příkladem pro sdílení s ostatními.

2. aktivita: V závislosti na věku mohou dělat druhou stránku. Můžete mi zase poslat vaše obrázky.

obrázek 1           obrázek 2