Děti

Děti mají své programy pravidelně každou neděli během bohoslužby. Rozděleni jsou podle věku do dvou oddělení.