Děti

Děti mají své programy pravidelně každou neděli. Rozděleni jsou podle věku do  dvou oddělení.

Soutěž